Là một quốc gia sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, Việt Nam cũng đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng đối với những công ty sản xuất các sản phẩm hóa chất nông nghiệp. Trải qua gần 60 năm hình thành phát triển, hệ thống ngành bảo vệ thực vật (BVTV) đã bảo vệ tốt năng suất cây trồng, ngăn chặn các dịch hại trên cây trồng, ngành phân bón với những sản phẩm chất lượng, góp phần đưa nền nông nghiệp của đất nước phát triển ổn định, trở thành quốc gia xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp và hóa chất nông nghiệp đến các 15 nước trên thế giới, tiêu biểu là các thị trường Campuchia, Đài Loan, Myanmar, Lào, Singapore... Tuy nhiên, bên cạnh lợi thế thị trường của nước nông nghiệp, các công ty sản xuất hóa chất nông nghiệp cũng bị tác động bởi nhiều yếu tố cạnh tranh khốc liệt, buộc phải tìm các giải pháp giúp doanh nghiệp tìm hướng đi mới như thúc đẩy xuất khẩu, phát triển sản phẩm mới, liên kết chuỗi sản xuất, cơ cấu mô hình sản xuất áp dụng khoa học kỹ thuật mới thân thiện môi trường...Triển lãm Vinachem được tổ chức thường niên đã tập trung giới thiệu những thành tựu khoa học công nghệ, những sản phẩm mới, cập nhật thông tin quản lý trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật hàng năm đã tạo cho doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội được giao lưu, trao đổi, gặp gỡ với các đơn vị cung cấp nước ngoài.

Hoá chất - Phân bón

Sơn và Vật liệu phủ

Máy móc thiết bị